LEDIGE STILLINGER.

Pedagogisk leder

Epletunet barnehage AS ønsker å utvide den pedagogiske bemanningen og søker deg som er glødende engasjert i barnehagearbeid.

Dine arbeidsoppgaver:
 • Ansvar for oppfølging av egen avdeling/gruppe i henhold til Lovverk, forskrifter og bestemmelser
 • Ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering av det pedagogiske arbeidet på egen avdeling/gruppe
 • Oppfølging av barnegruppens så vel som enkeltbarnets behov
 • Samarbeid med eksterne ressurser
 • Veiledning og oppfølging av personale
 • Samarbeid i lederteam for utvikling av barnehagens overordnede planverk
 • Ansvar for et positivt og utviklende foreldresamarbeid

Personlige egenskaper vi legger vekt på:
 • Relasjonelt mot
 • Mot til å ta beslutninger
 • Vite når en skal veilede, gi råd og instruere
 • Evne til kritisk refleksjon
 • Godt humør og positiv tenkning
 • Løsningsorientert, tørre å tenke utenfor boksen
 • Evne til å motivere og inspirere
 • Godt overblikk
 • Tilstedeværende

Vi tilbyr:
 • Faglig og personlig utvikling ved deltakelse i nettverk og kurs gjennom kommunens nettverks og kompetanseplan
 • Oppfølgning av nyutdannede over en periode på 2 år gjennom kommunens nettverks og kompetanseplan
 • Prioritert barnehageplass til ansattes barn nedfelt i barnehagens vedtekter
 • Åpent og positivt arbeidsmiljø
 • Egen kontorplass tilgjengelig i barnehagen
 • Samarbeid og kollegaveiledning i lederteamet

Stillingen kan inntres etter avtale.

Ny politiattest må fremvises før oppstart

Kun søkere med godkjent utdanning vil bli vurdert

Søknad og CV sendes pr epost til: pedagog@epletunet.no (intervjuer gjennomføres løpende)

Kontakt Ailin Vedahl ved spørsmål rundt stillingen

Tlf: 416 00 128

Epost: pedagog@epletunet.no Krav til kompetanse
 • Utdanning: Bachelor, førskolelærerutdanning, treårig, Bachelor, barnehagelærerutdanning, treårig
Oppdatert 09.04.2017