Epletunet

I Aurskog mellom barne og ungdomskolen ligger den grønne barnehagen Epletunet. Dette er hovedbygning i Epletunet AS og den avdelingen med flest barn.

Høsten 2014 bygget barnehagen ut slik at en egen småbarnsavdeling kunne få sine egne lokaler. Med en egen små og storbarnsavdeling kan vi dele bygget mellom de yngste og eldste. Dette gir de aller yngste et trygt og godt utgangspunkt for sin start i barnehagen. Vi fordeler barna normalt sett ut fra alder men vi tar også i betraktning modning og utvikling.

Barna er delt i grupper ellers i barnehagen avhengig av hvilken alder de er i. Slik at alle barna får jobbet med gruppeaktiviteter og spiser sammen med sine jevnaldrende. Når barna er blitt skolestartere får barna sitt helt eget rom Her inne har kun de eldste lov å gå inn og det er noe som er veldig stas når de er blitt så store at de får ha sitt eget rom!


Epletunet barnehage har telfonnummer: 63 86 42 70
Direkte mobilnummer til småbarnsavdeling: 901 42 809
Direkte mobilnummer til stor avdeling: 901 38 370
Direkte mobilnummer til kontor:901 30 507
Epost til stor avdeling: stor.epletunet@epletunet.no
Epost til liten avdeling: liten.epletunet@epletunet.no
Epost til styrer Ailin Vedahl: pedagog@epletunet.no
Epost til styrer Jeanette Gulbæk Myrvang Kjustad: styrerepletunet@epletunet.no (OBS: permisjon frem til juni 2018)
Atelier stor avdeling
Atelier stor avdeling
Familierom stor avdeling
Familierom stor avdeling
stor avdeling
stor avdeling
Skolestarterrom
Skolestarterrom
Skolestarterrom stor avdeling
Skolestarterrom stor avdeling
Småbarnsavdeling
Småbarnsavdeling
Småbarnsavdeling
Småbarnsavdeling
Småbarnsavdeling
Småbarnsavdeling