Søk om barnehageplass

Det er samordnet opptak i Aurskog-Høland kommune

Hovedopptak er søknadsfrist: 1. mars for oppstart 1. august.
Denne søknaden sendes elektronisk via Aurskog-Høland kommune sine hjemmesider.

Endring av oppholdstid/sted er søknadsfrist: 27. februar for oppstart/endring 1. august.
Denne søknaden ligger på Aurskog-Høland kommune sine hjemmesider. Søknaden skrives ut og leveres
i den barnehagen barnet har plass.

Supplerende inntak resten av året avhengig av om barnehagen har ledige plasser. Vedtektene er veiledende til hvordan barna blir prioritert.

Ved å søke plass i Epletunet barnehage blir man tildelt plass i enten Epletunet eller Trampen. Vi prøver å sortere ut fra bostedsadresser slik at man i hovedsak blir plassert sin nærmeste avdeling, men dette avhenger først og fremst på hvor vi har ledige plasser.

For spørsmål: Kontakt hver enkelt barnhage eller Aurskog-Høland Kommune sin hjemmeside hvor alle barnehager er representert.
Spørsmål kan også stilles til servicekontoret i kommunen på tlf. 63 85 25 00

Link elektronisk søknad
AHK hjemmeside, barnehage

OBS: Man søker ikke plass i enten Epletunet eller Trampen barnehage, begge avdelingene ligger felles under Epletunet barnehage AS. Vi vurderer søkere som kommer inn ut fra bostedsadresse og barnegruppene som allerede er på avdelingene når vi tilbyr plass.

Når vi sender ut tilbudsbrev så vil det stå hvilken avdeling man har fått plass i. Endringsønsker mellom avdelingene tas internt i barnehagen.