Betalingssatser

Vi vil til enhver tid følge de nasjonale satser for makspris i barnehagen.

http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

Månedlige betalingssatser:

  • Full plass: 2730,-

Kostpenger per måned:

  • kr 300,-

Søskenmoderasjon:

  • 30 % for 1. søsken
  • 50 % for 2. søsken og flere

For informasjon om redusert foreldrebetling og gratis kjernetid for 4 og 5 åringer besøk kommunens hjemmeside her:

Aurskog-Høland sine hjemmesider