VELKOMMEN TIL

EPLETUNET BARNEHAGE AS

Trygghet

Trivsel

...og blikk for alle

En barnehage helt i nærheten

Epletunet barnehage As er en privateid barnehage bestående av to enheter: Epletunet og Trampen.

Barnehagen så dagens lys i 1995 og ble opprinnelig startet som en liten familiebarnehage. 

Nå tilbyr Epletunet og Trampen totalt sett 84 plasser og har således vokst seg ganske stor over årene.


Epletunet barnehage ligger sentralt på Aursmoen, midt mellom barnskolen og ungdomsskolen.

Trampen barnehage ligger landlig til på Trampen feltet, ikke langt fra Aurskog stasjon.


Barnehagene driftes under ett, men har likevel hver sin styrer og vil fungere som to seperate barnehager.