VELKOMMEN TIL

EPLETUNET BARNEHAGE AS

Barnehagens satsningsområder

I barnehageåret 2018-2019 vil vårt satsingsområde fortsatt være Sosial kompetanse. I samarbeid med Aurskog-Høland kommune er arbeider vi med Kari Lamers rammeprogram "Du og jeg og vi to". Rammeprogrammet gir barnehagen teori og konkrete verktøy å arbeide med i barnehagen rundt utviklingen av barns sosiale kompetanse.

Trygghet

Trivsel

...og blikk for alle

Et samarbeid med foreldre basert på gjensidig tillit og forståelse der barns beste står i fokus

Epletunet barnehage ble startet i 1995, mens underavdelingen på Trampen ble startet i 2005. Avdelingene ligger en kilometer fra hverandre og vil derfor virke som to unike og individuelle barnehager. Ved å ha et tett samarbeid mellom avdelingene sørger vi for å gi barna like forutsetninger uavhengig av hvilken avdeling man går i.