Avdeling Epletunet

Styrer

Jeanette Gullbæk Myrvang Kjustad-

Telefon: 928 72 886

Epost: styrerepletunet@epletunet.no


Epletunet

Telefon: 63 86 42 70

Epost til pedagogiske ledere stor avdeling:

mailto:rie@epletunet.no

mailto:jessie@epletunet.no

mailto:khiadi@epletunet.no

Epost til pedagogiske ledere liten avdeling:

mailto:Ketsanee@epletunet.no

mailto:marion@epletunet.no

Avdeling Trampen

Styrer

Ailin Vedahl
Telefon: 416 00 128
Epost: pedagog@epletunet.no

Trampen

Telefon: 63 85 89 70
Epost til pedagogiske ledere stor avdeling:

mailto:lotta@epletunet.no

mailto:annc@epletunet.no

Epost til pedagogisk leder liten avdeling:

mailto:nicklas@epletuent.no

Mykid som kommunikasjonsverktøy.

Mykid er en kommunikasjosnplattform hvor barnehagen og hjemmet kan kommunisere på en enkel måte. Dere som foreldre laster ned en app som dere kan benytte på smartphone, tablet eller på en laptop.

Her er det mulig for foresatte å legge inn fri/sykdom/ferie, kontaktinformasjon, informasjon om barnets soverutiner, annen informasjon foresatte synes er viktig å dele samt sende meldinger direkte til barnehagen.

Barnehagen bruker Mykid til å registrere fremmøte i barnehagen, loggføre soving, skrive viktig informasjon inn i kalenderen, sende meldinger til enkeltbarn og grupper, legge ut bilder, legge ut fellesplaner samt gruppeplaner, skrive månedsbrev og andre nyhetsbrev. Tanken med MyKid er at den skal forenkle kommunikasjonen ved å samle alt av informasjon på et sted, på denne måten frigir det posthyller fra masse papir, veggene fra mange postere med huskelapper og så videre.

Send en melding

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.