Hva legger vi i blikk for alle

Vi skal møte alle barn likt, vi skal verdsette alle likt og vi skal se forbi sosiale, kulturelle, religiøse og fysiske forskjeller og se barnet for den det er.