Om Epletunet Barnehage AS

Epletunet barnehage startet juni 1995 som en liten privateid familiebarnehage. Barnehagen har flyttet lokasjon noen ganger gjennom årene, men har nå godt etablert drift i to forskjellige lokaler.


Hovedbygget-Epletunet ligger sentralt på Aursmoen har blitt bygget ut i flere omganger og inneholder nå en stor og fin småbarnsavdeling som ble åpnet i 2014, samt en storbarnsavdeling med romslig plass og mange fine rom barna kan benytte. Barnehagen er attraktivt plassert der den ligger midt mellom Aursmoen barneskole og Aursmoen ungdomskole.


Underavdelingen Trampen ble startet i 2005. Klubbhuset på Gamle Aurskog stadion er blitt gjort om til en lys og trivelig barnehage med storbarns og småbarnsavdeling. Nærhet til skog og mark gir barnehagen et rolig og landlig preg der den ligger litt for seg selv bortenfor bilveier og trafikk. Barnehagen grenser blant annet til et jorde hvor det dyrkes korn, det er en opplevelse for barna å få med seg skurtreskeren når den slår kornet på høsten.


Begge barnehagene har sykkelbane med trafikkskilt, "rundkjøring" og oppmalte veier. Ellers består uteområdene en god blanding lekeapperater, natur/gress og beplantning.


Det har i de senere år også blitt påkostet egne bålhus til både Epletunet og Trampen, disse ligger i skogsområdene i nærheten av barnehagene og brukes gjennom hele året. Her er det både bålplass, sitterplasser og god boltreplass i skogen.


Henvendelser til barnehagen gjøres via styrer.