Epletunet

I Aurskog mellom barne og ungdomskolen ligger den grønne barnehagen Epletunet. Dette er hovedbygning i Epletunet AS og den avdelingen med plass til flest barn.

Høsten 2014 bygget barnehagen ut slik at en egen småbarnsavdeling kunne få sine egne lokaler. Med en egen små og storbarnsavdeling kan vi dele bygget mellom de yngste og eldste. Dette gir de aller yngste et trygt og godt utgangspunkt for sin start i barnehagen. Vi fordeler barna normalt sett ut fra alder men vi tar også i betraktning modning og utvikling.

Epletunet barnehage har telfonnummer: 63 86 42 70

Direkte mobilnummer til småbarnsavdeling: 901 42 809

Direkte mobilnummer til stor avdeling: 901 38 370

Direkte mobilnummer til kontor: 901 30 507


Epost til styrer Jeanette Gulbæk Myrvang Kjustad: styrerepletunet@epletunet.no

Bilder fra vår storbarnsavdeling

Bilder fra vår småbarnsavdeling