Trampen

Trampen barnehage ligger i et nytt boligfelt på Trampen og ligger usjenert til ved gamle Aurskog stadion. Barnehagen består av to avdelinger, små og storbarnsavdeling. Barnehagen fordeler barna derfor i to avdelinger avhengig av alder og utvikling.


Alle barna tilhører en gruppe barn som er født samme år, slik at mye av arbeidet som gjøres i barnehagen gjøres i grupper hvor barna er jevngamle. Når barna går siste året i barnehagen, altså er skolestartere får de tilgang på et eget rom som bare tilhører dem. Det er helt klart stas og noe alle barna ser frem til.

Trampen barnehage har telefonnummer: 63 85 89 70 eller mobil nummer: 901 41 229

Epost til stor avdeling sendes: stor.trampen@epletunet.no

Epost til liten avdeling og styrer assistent sendes: liten.trampen@epletunet.no
Styrer nås på: pedagog@epletunet.no