Trampen

Trampen barnehage ligger i et nytt boligfelt på Trampen og ligger usjenert til ved gamle Aurskog stadion. Barnehagen består av to avdelinger, små og storbarnsavdeling. Barnehagen fordeler barna mellom avdelingene basert på alder, utvikling men også størrelsen på barneagruppen som helhet vil spille inn på hvordan barna blir plassert. (lov om bemanning følges alltid).


Trampen barnehage har telefonnummer: 63 85 89 70 eller mobil nummer: 901 41 229


Styrer nås på: 

Epost: pedagog@epletunet.no

Mobil: 416 00 128