Epletunet

 
 
 
 
 
 
I Aurskog mellom barne og ungdomskolen ligger den grønne barnehagen Epletunet. Dette er hovedbygning i Epletunet AS og den avdelingen med plass til flest barn.

Høsten 2014 bygget barnehagen ut slik at en egen småbarnsavdeling kunne få sine egne lokaler. Med en egen små og storbarnsavdeling kan vi dele bygget mellom de yngste og eldste. Dette gir de aller yngste et trygt og godt utgangspunkt for sin start i barnehagen. Vi fordeler barna normalt sett ut fra alder men vi tar også i betraktning modning og utvikling.

Storbarnsavdelingen har 28 barn som igjen er fordelt i to basisgrupper, grønn og rød. Disse gruppene har turdager sammen, forming, eventyrgrupper m.mer sammen. Gruppene er aldersblandete grupper slik at de yngste lærer fra de eldste samtidig som de eldste lærer seg å ta hensyn og hjelpe til med de yngste. Det hender også at vi deler gruppene i rene alderslike grupper, særlig skolestarterne arbeider endel i slike gruppefordelinger. Men det er også masse tid til fellesklek hvor barna velger selv hvem de vil leke med samt hva de vil leke.


Epletunet barnehage har telfonnummer: 63 86 42 70
Direkte mobilnummer til småbarnsavdeling: 901 42 809
Direkte mobilnummer til stor avdeling: 901 38 370
Direkte mobilnummer til kontor:901 30 507
Epost til stor avdeling: stor.epletunet@epletunet.no
Epost til liten avdeling: liten.epletunet@epletunet.no
Epost til styrer Jeanette Gulbæk Myrvang Kjustad: styrerepletunet@epletunet.no
Bilder fra vår storbarnsavdeling
Skolestarter rommet vårt, her holder også rød gruppe til under lunsjen.
Skolestarter rommet vårt, her holder også rød gruppe til under lunsjen.
Hopperommet, et veldig populært rom for barn å få ut litt energi.
Hopperommet, et veldig populært rom for barn å få ut litt energi.
Bil,tog og byggekrok. Like ved siden av det faste vinkevinduet.
Bil,tog og byggekrok. Like ved siden av det faste vinkevinduet.
Grupperom som en del av grønn gruppe bruker under lunsjen.
Grupperom som en del av grønn gruppe bruker under lunsjen.
Et lite hjørne med en seng, her kan det være mye spennende lek.
Et lite hjørne med en seng, her kan det være mye spennende lek.
En liten kjøkkenkrok inspirerer til rollelek.
En liten kjøkkenkrok inspirerer til rollelek.
Detaljbilde.Materialer til fantasifull kreasjonslek.
Detaljbilde.Materialer til fantasifull kreasjonslek.
Bilder fra vår småbarnsavdeling
Spennende lekehjørne med trapper, sklie og liten hule det er gøyt å krype inn under.
Spennende lekehjørne med trapper, sklie og liten hule det er gøyt å krype inn under.
En tumle og hvileplass på avdeling er populært
En tumle og hvileplass på avdeling er populært
To spise/gruppe bord står litt adskilt fra hverandre, dette skaper mer ro rundt bordet og fokuset blir på de som sitter på eget bord.
To spise/gruppe bord står litt adskilt fra hverandre, dette skaper mer ro rundt bordet og fokuset blir på de som sitter på eget bord.
God gulvplass og leker de små synes er spennende.
God gulvplass og leker de små synes er spennende.
Detaljbilde. Hoppedyr, myke sittedyr og gåstoler står klart for små ivrige kropper.
Detaljbilde. Hoppedyr, myke sittedyr og gåstoler står klart for små ivrige kropper.
Garderoben til småbarnsavdeling gir god plass til tøy og utstyr de trenger i barnehagen
Garderoben til småbarnsavdeling gir god plass til tøy og utstyr de trenger i barnehagen
Detaljbilde. Store myke legoklosser er fine for de yngste barna.
Detaljbilde. Store myke legoklosser er fine for de yngste barna.
Både stor og liten avdeling har egen bursdagsstol og bursdagsskappe, de som ønsker det får bruke det på bursdagen sin.
Både stor og liten avdeling har egen bursdagsstol og bursdagsskappe, de som ønsker det får bruke det på bursdagen sin.