Ledelse og personale

Vigdis Enersen er eier og økonomi ansvarlig for Epletunet barnehage AS sammen med sin mann Tom Myrvang som også fungerer som vaktmester.
Under følger en oppdeling av personalet mellom våre avdelinger Epletunet og Trampen, det er viktig å merke seg at alle er ansatt i Epletunet AS og derfor kan jobbe i begge avdelinger avhengig av barnehagens behov. Når vi slår sammen barnehagene i ferier vil barna treffe hele personalet.

Epletunet

Jeanette Gulbæk Myrvang Kjustad, Styrer Epletunet
Jeanette Gulbæk Myrvang Kjustad, Styrer Epletunet
Rie Soon Als- pedagogisk leder stor avdeling
Rie Soon Als- pedagogisk leder stor avdeling
Jessie Hansen- pedagogisk leder stor avdeling
Jessie Hansen- pedagogisk leder stor avdeling
Camilla Knudsen- Barne og ungdomsarbeider stor avdeling
Camilla Knudsen- Barne og ungdomsarbeider stor avdeling
Ewelina Zalewska- pedagogisk medarbeider stor avdeling
Ewelina Zalewska- pedagogisk medarbeider stor avdeling
Susann Kristiansen Lauritsen- pedagogisk medarbeider stor avdeling
Susann Kristiansen Lauritsen- pedagogisk medarbeider stor avdeling
Ketsanee Woraphit- pedagogisk leder småbarnasavdeling
Ketsanee Woraphit- pedagogisk leder småbarnasavdeling
Aurora Bakken - pedagogisk leder småbarnsavdeling
Aurora Bakken - pedagogisk leder småbarnsavdeling
Liv Helen Walstad Andresen- barne- og ungdomsarbeider småbarnsavdeling
Liv Helen Walstad Andresen- barne- og ungdomsarbeider småbarnsavdeling
Carina Enderud- pedagogisk medarbeider småbarnsavdeling
Carina Enderud- pedagogisk medarbeider småbarnsavdeling
Khiadi Merzhoeva- pedagogisk leder liten avdeling (siste års student på barnehagelærerutdanning)
Khiadi Merzhoeva- pedagogisk leder liten avdeling (siste års student på barnehagelærerutdanning)

Trampen

Ailin Vedahl- Styrer og pedagog
Ailin Vedahl- Styrer og pedagog
Lotta Hellikksson Aass- Pedagogisk leder stor avdeling
Lotta Hellikksson Aass- Pedagogisk leder stor avdeling
Heidi Enderud-pedagogisk medarbeider
Heidi Enderud-pedagogisk medarbeider
Sølvi Madsen- pedagogisk medarbeider
Sølvi Madsen- pedagogisk medarbeider
Elin Gamst Albertsen- pedagogisk leder småbarnsavdeling
Elin Gamst Albertsen- pedagogisk leder småbarnsavdeling
Lacra Szabo- Barne- og ungdomsarbeider småbarnsavdeling
Lacra Szabo- Barne- og ungdomsarbeider småbarnsavdeling
Senait Ablel Haeile- pedagogisk medarbeider småbarnsavdeling
Senait Ablel Haeile- pedagogisk medarbeider småbarnsavdeling
Anne Cecilie Furuseth- pedagogisk medarbeider småbarnasavdeling og barnehagelærerstudent
Anne Cecilie Furuseth- pedagogisk medarbeider småbarnasavdeling og barnehagelærerstudent