Trampen

Trampen barnehage ligger i et nytt boligfelt på Trampen og ligger usjenert til ved gamle Aurskog stadion. Barnehagen består av to avdelinger, små og storbarnsavdeling. Barnehagen fordeler barna derfor i to avdelinger avhengig av alder og utvikling.

Alle barna tilhører en gruppe barn som er født samme år, slik at mye av arbeidet som gjøres i barnehagen gjøres i grupper hvor barna er jevngamle. Når barna går siste året i barnehagen, altså er skolestartere får de tilgang på et eget rom som bare tilhører dem. Det er helt klart stas og noe alle barna ser frem til.

Trampen barnehage har telefonnummer: 63 85 89 70 eller mobil nummer: 901 41 229
Epost til stor avdeling sendes: stor.trampen@epletunet.no
Epost til liten avdeling og styrer assistent sendes: liten.trampen@epletunet.no
Styrer nås på: pedagog@epletunet.no

Fasaden til Trampen
Fasaden til Trampen
Innblikk på småbarnsavdeling
Innblikk på småbarnsavdeling
Spisebord på småbarnsavdeling
Spisebord på småbarnsavdeling
Detalj småbarnsavdeling
Detalj småbarnsavdeling
Stor avdeling
Stor avdeling
Stor avdeling
Stor avdeling
Atelier/flerbruksrom på stor avdeling
Atelier/flerbruksrom på stor avdeling
Formingsrom stor avdeling
Formingsrom stor avdeling
Skolestarter-rommet
Skolestarter-rommet
Skolestarter-rommet
Skolestarter-rommet