Årsplan for barnehagen


Barnehagens årsplan utarbeides årlig etter Rammpelan for barnehager krav om innhold.

Årsplanen blir evaluert årlig i personlagruppen, deler i foreldregreuppen og i samarbeidsutvalget. Nye årsplaner skal godkjennes av samarbeidsutvalget.

Barnehagen har valgt å følge skoleåret/barnehageåret i sitt oppsett. (fra aug-til juli)


Årsplan for Epletunet og Trampen 2019-2020