Progresjonsplan for fagområdene i rammeplan for barnehager


Vi har laget en progresjonsplan for fagområdene i rammeplanen. Der har vi vist hvordan vi tenker vi jobber med de ulike fagområdene i de ulike alderstrinnene. Det er viktig å vite at vi ser enkeltbarnets utvikling og modenhet an slik at disse aldersinndelingene er tenkt som en veiviser og ikke en mal som alle skal passe inn i.


Kommunikasjon, språk og tekst

1-2 åringer

- enkle sanger og regler

- pekebøker og enkle billedbøker

- de voksne arbeider bevisst med språket sitt og passer på å snakke masse med barna om det som skjer rundt barna

- de voksne kan også bruke kroppsspråk for å støtte oppunder språket


3-4 åringer

- sanger, regler og ellinger

- billedbøker og enkle tekst bøker

- samtaleoppbygging

- begrepsutvikling

- arbeider med eventyr og fortellinger


5-6 åringer

- har høytlesning

- bruker lydbøker

- lager egne eventyr

- lager rimeord

- blir kjent med bokstaver

- prøver å skrive sitt eget navn

- lekeskriver

- arbeider med begrepsutvikling (grep om begreper)

- sang og sangleker

- vitser og gåter


Kropp bevegelse og helse

1-2 åringer

- fokus på grovmotorikk, turer i ujevnt terreng

- klatre og hoppe bruker hele kroppen

- bevegelseslek-sanglek

- spise, drikke selv (øye-hånd koordinasjon)

- bevisste voksne at barna er fysiske og lærer gjennom å være kroppslig


3-4 åringer

- kroppsbeherskelse, gå, løpe, hoppe, hinke

- sykling

- organistert utelek

- hygiene

- turer i nærmiljø (skog, natur, lekeplasser, fotballbane)

- kroppslig bevissthet (gutt og jente, bli bleietri)


5-6 åringer

- finmotoriske øvelser

- fokus på kosthold, sunn og god mat

- oppleve kroppen- bli sliten og svett

- kroppsbilde

- større utfordringer på turer, hoppe, klatre, gå

- egen hygiene

- aktiviteter inne og ute, aktiviteter etter årstidene


Kunst, kultur og kreativitet

1-2 åringer

- fingermaling

- basisfarger, gul, rød og blå

- modelleire (trolldeig, deig osv)

- bilder

- sang, musikk, dans

- dramatisering

- hermelek


3-4 åringer

- mer fargelære, blande farger bevist

- øve på klipping

- perle

- oppleve kultur i nærmiljø

- erfaring med flere formingsaktiviteter

- sang, musikk, dans, drama

- teater

- fantasikunst


5-6 åringer

- lage egne forestillinger

- samarbeide om kunstprosjekt

- bruke naturmateriell

- lage kunst i naturen

- oppleve kultur i nærmiljø (hemnes bygdetun)

- perle

- sang, musikk, dans og drama- arbeide med tema


Natur, miljø og teknikk

1-2 åringer

- gå tur i nærmiljø

- oppleve natur kroppslig, ta og føle på

- synge om dyr og natur

- erfaringer med all slags vær (være ute, ta og kjenne på)

- lytte til lyder

- bli kjent med redskap (bøtte, spade)


3-4 åringer

- årstider

- tidlig miljølære (hva er søppel)

- studere insekter og dyr på nært hold

- fugler (mate, studere)

- gå turer i nærmiljø

- besøke bondegård

- naturglede


5-6 åringer

- årstider og kunnskap om klær til vær

- vite mer om miljø, bærekraftighet og resirkulering

- økosystemlære (hvem bor hvor, spiser hva og trenger hva for å leve)

- respekt for natur og liv

- bruke naturen som arena for lek og glede

- Ute i all slags vær, oppleve glede over alle årstider


Etikk, religion og filosofi

1-2 åringer

- Begynnende prososial atferd, være snill og grei mot hverandre

- Vennskap

- Oppleve markering av kristen tradisjon/kultur

- Oppleve forskjellighet


3-4 åringer

- Undre seg sammen med voksne

- Lære om følelser

- Akseptere mangfoldighet

- Mer fokus på kristne tradisjoner /kultur

- Verdisyn

- Prate om liv og død

- Konfliktløsning

- Toleranse mot andre


5-6 åringer

- Andre kulturer og religioner

- Selvkontroll og selvhevdelse

- Markering av kristen tradisjon/kultur

- Konfliktløsning

- Hverdagsfilosofi

- Respekt for alt levende


Nærmiljø og samfunn

1-2 åringer

- Hvem er jeg

- Min familie

- Bli kjent med barnehagens ute og inneområde, samt nærmiljø like rundt

- Hvor er mor og far når barna er i barnehagen


3-4 åringer

- Hvor bor jeg

- Hva finnes i nærområde

- Forskjellige yrker (brannkonstabel, postbud, butikkbetjening osv)

- Første erfaringer med demokrati

- Likhet og rettferdighet for alle


5-6 åringer

- Oppleve demokratiske besluttninger

- Bli kjent med nærområde, besøke butikk, post, bibliotek osv

- Hvor bor vi (stedet- landet)

- Flerkulturhet


Antall, rom og form

1-2 åringer

- Puttebokser

- Enkle former

- Høre tall og telling

- Kroppslig utforskning av rom og størrelser

- Enkle begreper (stor og liten)

- Knottepuslespill

- Duplo og klosser


3-4 åringer

- Telling og tall

- Antall (mange, lite)

- Konstruksjonslek

- Spille spill

- Utvide begrep om størrelser, vekt og geometriske former

- Puslespill


5-6 åringer

- Telleremse (1,2,3,4,5)

- Begynnende forståelse for parkobling (en til meg og en til deg)

- Spille brettspill, kjenne mengde igjen på terning, jobbe med regler, vente på tur

- Matte på tvers

- Enkel orientering og romforståelse

- Puslespill