Satsningsområder

Sosial kompetanse


Epletunet barnehage har satsning på flere områder , men sosial kompetanse tenker vi er så viktig at vi fortsetter å arbeide med det år etter år. Vi har gjennom de siste årene hatt et samarbeid med kommunen med å arbeide med Kari Lamers rammeprogram for sosial kompetanse. I dette prosjektet hadde hele personalet fagsamliger med Kari Lamer. 


Kommunen fortsetter å ha fokus på sosial kompetanse men da med fokus på den voksne som arbeider i barnehagen, altså den viktige voksenrollen

----


Sosial kompetanse er et begrep som brukes i dag i flere sammenhenger og de fleste har en formening om hva det dreier seg om.

Det handler om å mestre samspill med andre å lykkes i å omgås andre. Det å være sosial kompetent har stor betydning for barns muligheter til å mestre hverdagen i barnehagen, på skolen og blant venner. Sosial kompetanse er meget viktig for om barna verdsettes av venner og integreres i barnehagens og skolens sosiale miljø. Sosial kompetanse er vesentlig for å kunne fremme barnas positive sosial selvoppfattelse og en tro på seg selv at de lykkes i sosiale samhandlinger med andre.


("Du og jeg og vi to" Om å fremme barns sosiale kompetanse, Teori boka kap.1: Kari Lamer 1997)