Epletunet Barnehage AS Veileder

Veilederen er laget som en veiviser for foreldre som har barn i Epletunet barnehage AS. Her har vi gått gjennom det som kan være vesentlig å vite om hvordan det er å ha barn i barnehagen og hvilke rutiner og regler som gjelder hos oss. Veilederen er satt sammen av samarbeidsutvalget.


Veilederen «Slik gjør vi det hos oss» er ett av resultatene av et prosjektarbeid som ble startet allerede høsten 2007. Prosjektet het: Epletunet barnehage AS - Kvalitetsutvikling


Veilederen er sist blitt revidert våren 2017 av samarbeidsutvalget.

veileder_2017.pdf