Søk om barnehageplass

Det er samordnet opptak i Aurskog-Høland kommune

Hovedopptak er søknadsfrist:


1. mars for oppstart 1. august.

Denne søknaden sendes elektronisk via Aurskog-Høland kommune sine hjemmesider.

Endring av oppholdstid/sted er søknadsfrist: 27. februar for oppstart/endring 1. august. For å søke om endringer i plasser logges det inn i oppvekstportalen via Aurskog-Hølands hjemmesider:

Oppvekstportalen


Barnehagen har supplerende opptak gjennom hele året basert på om det er ledige plasser. Ta gjeren kontakt med styrer i barneahagen om du lurer på om vi har ledige plasser.


Ønsker man å søke plass i Epletunet eller Trampen barnehage så må man søke på Epletunet, egen link til bare Trampen finnes ikke i søknadsskjemaet pr.dags dato. Alle våre søknader blir behandlet likt og vi prøver å fordele søkere mellom de to barnehagene basert på bostedsadressen som er registrert. Det kan være mulig å overflytte fra den ene til den andre barnehagen, dette søkes om internt og vil være en vurdering barnehagen gjør basert på kapasitet og størrelse på barnegruppene generelt.


Link til oppvekstportalen som benyttes om du skal søke barnehage:
link til søknadsportal


Ta gjerne direkte kontakt med barnehagene i kommunen ved spørsmål, kontaktinfo til alle barnehager finnes på Aurskog Hølands hjemmesider.

Spørsmål kan også stilles til servicekontoret i kommunen på tlf. 63 85 25 00