• Example label Subtext

Betalingssatser

Vi vil til enhver tid følge de nasjonale satser for makspris i barnehagen.

http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/


Fra og med 01.08.19 vil de månedlige satsene være som følger:


Månedlige betalingssatser:


Sats for 100% plass 3040,- pr mnd

Sats for 80% plass 2432,- per mnd

Sats for 60% plass 1824,- per mnd


Kostpenger per månd:


kr 300,-


Søskenmoderasjon:


30 % for 1. søsken

50 % for 2. søsken og flere


---------------------------


Har du lav inntekt?
Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.


Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen
Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.
Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer
Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år. Fra 1. august 2019 settes inntektsgrensen til 548 500 kroner.


Utvider retten til også å gjelde for 2-åringer
I august 2019 vil retten til gratis kjernetid bli utvidet til også å gjelde 2-åringer.


(kilde: Utdanningsdirektoratet)


Link til søknadsskjemaer og informasjon finner du under:


Aurskog-Høland sine hjemmeside