Betalingssatser

Vi vil til enhver tid følge de nasjonale satser for makspris i barnehagen.

http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/


Fra og med 01.01.18 vil de månedlige satsene være som følger:


Månedlige betalingssatser:

  • Full plass: 2910,-
  • 80 % plass: 2328,-
  • 60 % plass: 1746,-

Kostpenger per måned:

  • kr 300,-

Søskenmoderasjon:

  • 30 % for 1. søsken
  • 50 % for 2. søsken og flere

Husstander med lavere samlet husholdningsinntekt enn kr 533.500 i året, har rett til å søke om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid.

For informasjon om redusert foreldrebetling og gratis kjernetid for 4 og 5 åringer besøk kommunens hjemmeside her:

Aurskog-Høland sine hjemmesider