Hva legger vi i trygghet

Vi skal alltid være tilstede for barnet der barnet er både fysisk og emosjonelt.