Hva legger vi i trygghet

Vi skal alltid være tilstede for barnet der barnet er både fysisk og emosjonelt.

Vi skal alltid ha et fang for barna å sitte på eller en hånd å holde i.

Vi skal møte barn med blikk-kontakt og et «hei!» eller «god morgen!», «så godt å se deg!».